ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกชั้นปี


1. ตารางสอนเป็นไฟล์ Excel มี 2 sheet ภาคปกติ และภาคพิเศษ
2. ก่อนลงทะเบียนควรดูรุ่นของนิสิตให้ถูกต้อง เช่น เข้าเทอม 2 ปีการศึกษา 2558 คือรุ่น 2/58
3. เว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียน http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
4. กำหนดการลงทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี วันที่ 21 พ.ย. 59 - 27 พ.ย. 59 http://reg.buu.ac.th/registrar/calendar.asp
5. พบอาจารย์หรือห้องเรียนที่ ARR ไว้น้้น ให้นิสิตดูเพิ่มเติม จากระบบงานทะเบียน
6. พบปัญหาเกี่ยวกับตารางสอนโทรแจ้ง 038-10-2098 ครับ
ลิ้งตารางสอนประจำภาคเรียน 2/2559
https://www.dropbox.com/s/1g3zrnv8yk0m2d0/2_59.xls?dl=0