ตารางสอนประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559 อาเซียน

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางสอนประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559 อาเซียน


1. ตารางสอนเป็นไฟล์ Excel มีภาคปกติ และภาคพิเศษ
2. เว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียน http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
3. กำหนดการลงทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี วันที่ 24 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60 http://reg.buu.ac.th/registrar/calendar.asp
4. พบปัญหาเกี่ยวกับตารางสอนโทรแจ้ง 038-10-2098 ครับ


ดาวน์โหลด ตารางสอน Excel File