ตารางสอนประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 18 มิ.ย. 64 -25 มิ.ย. 64  **หมายเหตุ นิสิตแผน ก จำนวน 5 คน ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชา 43062359 Professional Practice in Educational Administration กลุ่ม 401 เท่านั้น
ปฏิทินการศึกษา https://reg.buu.ac.th/registrar/calendar.asp
กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 https://reg.buu.ac.th/document/open64.pdf
ตารางสอนเทอม 1/64 https://drive.google.com/file/d/1SmbfqKH0Hej97AAQW-8s207pJh7syGj1/view?usp=sharing