รายชื่อนิสิตปริญญาเอกพร้อมที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายชื่อนิสิตปริญญาเอกพร้อมที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558


1. ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 (ปร.ด.) - (เสาร์-อาทิตย์) เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
2. ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 (ปร.ด.) - (เสาร์-อาทิตย์) เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ S/2558
3. ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 (ปร.ด.) - (พุธ-อาทิตย์) เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ IT7 Summer/2558


ดาวน์โหลด รายชื่อนิสิต ปริญญาเอก PDF File