ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานฯ รอบที่ 5 (รับจริงวันที่ 21...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2565”

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

อ่านต่อ

การขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้นำส่งเอกสารที่ภาควิชาการบริหารกา...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ดาวน์โหลด **ให้นิสิตเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ....

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีภาพกิจกรรม