ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้นำส่งเอกสารที่ภาควิชาการบริหารกา...

อ่านต่อ

หนังสือขออนุญาตให้นิสิตปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

หนังสือขออนุญาตให้นิสิตปริญญาโทเข้าร่วมโครงการและขออนุญาตให้นิสิตปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ดาวน์โหลด **ให้นิสิตเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ....

อ่านต่อ

การอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

รายชื่อนิสิตปริญญาเอกพร้อมที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 **รอบวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ...

อ่านต่อ

รายชื่อนิสิตปริญญาเอกพร้อมที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายชื่อนิสิตปริญญาเอกพร้อมที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 1. ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 (ปร.ด.) - (เสาร์-อาทิตย...

อ่านต่อ

ตารางสอนประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559 อาเซียน

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางสอนประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559 อาเซียน 1. ตารางสอนเป็นไฟล์ Excel มีภาคปกติ และภาคพิเศษ 2. เว็บไซต์ที่ใช้ลงทะ...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีภาพกิจกรรม