ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดประกาศได้ท...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ...

อ่านต่อ

การขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้นำส่งเอกสารที่ภาควิชาการบริหารกา...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ดาวน์โหลด **ให้นิสิตเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ....

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีภาพกิจกรรม