ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 -1...

อ่านต่อ

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก อาจารย์ประจำภาควิชาการ...

อ่านต่อ

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล ในโอกาสที่ได้รับแ...

อ่านต่อ

หนังสือการบริหารองค์กรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หนังสือการบริหารองค์กรทางการศึกษาในยุคดิจิทัลหนังสือการบริหารองค์กรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล(Administration of Education...

อ่านต่อ

ตำราวิชา 43066159 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Information Technology System for EducationalManagement)

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตำราวิชา 43066159 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Information Technology System fo...

อ่านต่อ

การขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้นำส่งเอกสารที่ภาควิชาการบริหารกา...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีภาพกิจกรรม