ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาตให้นิสิตปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

หนังสือขออนุญาตให้นิสิตปริญญาโทเข้าร่วมโครงการและขออนุญาตให้นิสิตปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ดาวน์โหลด **ให้นิสิตเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ....

อ่านต่อ

การอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

รายชื่อนิสิตปริญญาเอกพร้อมที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 **รอบวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ...

อ่านต่อ

รายชื่อนิสิตปริญญาเอกพร้อมที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายชื่อนิสิตปริญญาเอกพร้อมที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 1. ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 (ปร.ด.) - (เสาร์-อาทิตย...

อ่านต่อ

ตารางสอนประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559 อาเซียน

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางสอนประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559 อาเซียน 1. ตารางสอนเป็นไฟล์ Excel มีภาคปกติ และภาคพิเศษ 2. เว็บไซต์ที่ใช้ลงทะ...

อ่านต่อ

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกชั้นปี 1. ตารางสอนเป็นไฟล์ Excel มี 2 sheet ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2. ก่อนล...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีภาพกิจกรรม